Молокопереробне підприємство ТОВ «фірма «Фавор», м. Київ, здійснює свою діяльність з 1993 року, і є одним із провідних виробників молочної продукції, в тому числі для дитячого та дієтичного харчування.

Протягом 22 років, що пройшли з дня заснування, підприємство набуло багатий досвід роботи у сфері виробництва молочної продукції, створивши свої традиції і зарекомендувавши себе як надійний і добросовісний партнер.

Маючи в своєму розпорядженні високий виробничий і кадровий потенціал, підприємство спрямовує свій основний курс на створення конкурентоспроможної, безпечної продукції і максимальне задоволення потреб замовників та споживачів.

НАША МІСІЯ:

Збереження здоров’я нації і створення високого іміджу продукції підприємства за рахунок виробництва високоякісної і безпечної продукції дитячого та дієтичного харчування, яка повністю відповідає потребам і очікуванням споживача.

НАША СТРАТЕГІЯ:

  • Збереження існуючих та освоєння нових ринків збуту продукції.
  • Впровадження інноваційних технологій високоякісної та безпечної продукції
  • Збереження трудового колективу, підтримка сприятливого психологічного клімату, що забезпечує своєчасне виявлення проблем та їх ефективне рішення.

НАШІ ПРИНЦИПИ:

  • Споживач завжди має рацію. Він – головне джерело нашого добробуту і розвитку.
  • Сучасність - завжди йти в ногу з часом і на крок попереду, використовуючи в своїй діяльності сучасні технології виробництва і методи управління.
  • Якість та безпечність нашої продукції, повинні відповідати вимогам споживачів, перевершувати їх очікування.

НАША ЦІЛЬ:

Покращення якості, безпечності та конкурентоспроможності продукції, що задовольняє вимогам та очікуванням споживачів, а також забезпечує отримання прибутку.


 Для реалізації Політики керівництвом визначені основні принципи:

1.Орієнтація на споживача – закон для виробника
Ми вивчаємо потреби споживачів, удосконалюємо якість та забезпечуємо безпечність продукції з урахуванням встановлених вимог, покращуємо імідж підприємства на ринку, прагнемо збільшити об’єми продажу, розвиваємо взаємовигідні партнерські відносини із замовниками.

2. Виробництво якісної та безпечної продукції досягається за рахунок:
- підтримання системи управління якості та безпечності продукції;
- системного підходу до виявлення можливих небезпечних чинників хімічного, фізичного і біологічного походження, аналізу технологічних режимів на всіх етапах виробничого циклу, починаючи від закупівлі сировини та закінчуючи відвантаженням продукції;
- технічного переоснащення і реконструкції виробничих об’єктів, модернізації та заміни обладнання;
- удосконалення технологій, технологічних процесів, їх моніторингу;
- дотримання технологічної дисципліни і вимог нормативно-правових актів України;
- кваліфікаційного персоналу, задіяного до активної участі в роботі по забезпеченню якості і безпечності молочної продукції;
- підтримання інфраструктури в робочому стані.

3. Принципи роботи кожного – ніяких компромісів за рахунок якості.
Всі працівники підприємства відповідальні за якість своєї роботи.

4.База наших успіхів – високий професіоналізм працівників.
Ми постійно підвищуємо рівень знань і професійної підготовки всього персоналу, впроваджуємо систему матеріального стимулу і мотивації працівників, проводимо інформування у сфері якості та безпечності.

5.Співпраця з постачальниками.
Якість сировини, матеріалів, обладнання та комплектуючих виробів забезпечується на основі поєднання вимог і активної співпраці із постачальниками. Якість та безпечність нашої продукції починається з наших постачальників.

6. Раціональне використання ресурсів.
Збереження та економія ресурсів, підтримання інфраструктури, зниження затрат, фінансова стабільність можуть бути досягненні за рахунок попередження невідповідностей, постійного поліпшення продукту, процесів виробництва та управління.

7. Удосконалення системи управління якості та безпечності.
Керівництво забезпечує умови для удосконалення і постійного підвищення результативності системи управління якості та безпечності, бере на себе відповідальність відповідати вимогам ДСТУ ISО 9001, ДСТУ ISО 22000; робить прозорою Політику у сфері якості та безпечності, орієнтуючись на інтереси споживачів, персоналу та суспільства в цілому.

Керівництво ТОВ «фірма «Фавор» бере на себе відповідальність за реалізацію даної Політики у сфері якості і безпечності, забезпечення розуміння і підтримки її всіма працівниками підприємства. 

 

Ми в соцмережах

    Soc Facebook

Контакти

Адреса: м. Київ, вул.Тулузи, 5
Тел.: (044) 273-69-24
Моб.: (093) 474-57-39
Факс: (044) 274-52-10
E-mail: FavorAMA1993@gmail.com