piciso14001

Діяльність будь-якого сучасного підприємства чи організації так чи інакше впливає на навколишнє середовище. І вплив цей, як правило, негативний: викиди газів у атмосферу, відходи виробництва, або папір чи люмінесцентні лампи з офісу – усе це забруднює довкілля. Одним з найперспективніших шляхів розв’язання екологічних проблем промислового виробництва сьогодні у світі вважається системний підхід в екологічному управлінні, заснований на вимогах міжнародних стандартів серії ISO 14000.

ISO 14000 є сімейством стандартів, пов’язаних з управлінням навколишнього середовища, які існують, щоб допомогти організаціям звести до мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище від їх операцій (процесів і т.д.), тобто зменшити несприятливі зміни в повітрі, воді або землі; дотримуватись чинних законів, правил та інших екологічних вимог і постійно вдосконалювати вищезазначене.

Одним з ключових стандартів, орієнтованих на поліпшення екологічних характеристик діяльності підприємства, є стандарт ДСТУ ISO 14001:2015, який містить перелік та опис основних елементів системи управління навколишнім середовищем і керівні вказівки щодо їх застосування.

До потенційних переваг, пов’язаних із впровадженням ефективної системи екологічного управління, розробленої відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015, належать:

  • контроль та зведення до мінімуму негативного впливу діяльності на довкілля;
  • раціональне управління витратами за рахунок економії сировини, матеріалів та енергії;
  • зменшення кількості інцидентів, що призводять несприятливих впливів на довкілля;
  • підвищення репутації підприємства через його екологічну благонадійність;
  • зниження ризиків штрафів, пов’язаних з недотриманням природоохоронного законодавства.

З цією метою була впроваджена система екологічного управління відповідно вимогам  стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 «Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування»,  головною метою якого є мінімізація шкідливого впливу виробничої діяльності підприємства на довкілля.

Місця продажу нашої продукції

Відео гід по підприємству

Новини

Ми в соцмережах

    Soc Facebook

Контакти

Адреса: м. Київ, вул.Тулузи, 5
Тел.: (044) 273-69-24
Моб.: (093) 474-57-39
Відділ реалізації: (093) 346-24-55
E-mail: FavorAMA1993@gmail.com