Вітаємо з Всесвітнім днем якості 2019!

Сьогодні понад 40 країн відзначають Всесвітній день якості. Ініціатором його стала Європейська організація якості, а ООН підтримали дану ініціативу. День затвердили в 1990 році відзначати у другий четвер листопада.

Якість продукції та послуг – найважливіший фактор успішної діяльності як окремого підприємства, так і будь-якої галузі промисловості. Досягнення високих якісних характеристик продукції забезпечує підвищення їх конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку.

Відзначаючи Всесвітній день якості, ми закликаємо до активізації діяльності щодо забезпечення пріоритету якості, постійного вдосконалення споживчих властивостей і характеристик продукції, що виробляється і поліпшення системи управління якістю. 

Це гарний привід задуматися всім: від керівника до працівника про ту роль, яку якість грає в їх роботі, про якість управлінський рішень, що вживаються, про якість продукції і про якість виконуваних робіт. 

Саме наша спільна і відповідальна праця, наші спільні цілі та єдність в їх досягненні і сприятимуть продуктивній та якісній роботі в сучасних реаліях.

Бажаємо всім співробітникам нових успіхів і досягнень у праці!